Inhalt anspringen

Meldung 21.09.2021

Актуализация във връзка с коронавируса: Най-важната информация в синтезиран вид

Актуалност на информацията 09.09.2021: Тук се съдържа цялата актуална информация и преглед на най-важните теми във връзка със средствата за основна издръжка за живот съгласно SGB II (Социален кодекс II) в Центъра за работа (Jobcenter) Вупертал по време на кризата с коронавируса.

Отново са възможни повече лични консултации

В Центъра за работа (Jobcenter) личните посещения с уговорен час са възможни в зоните на влизане в офисите на центъра. Съществуващите предложения за лични консултации също се увеличават значително.

Радваме се, че постепенно можем да предложим на нашите клиенти  обичайните лични консултации на място. Това засяга случаите, свързани с правните аспекти на социалните помощи и с професионални въпроси.

Разбира се, ние запазваме нашите предложения за консултации по телефона и писмени консултации.

Какво трябва да имате предвид?

Ако желаете разговор, моля уговорете предварително час. Това може да направите по телефон, имейл или лично. Поради важащите условия на пандемия можете да получите достъп до центъра само с предварително уговорен час. Час за лична консултация може да запазите и на място. Важат познатите правила за хигиена и дистанция. Към тях спада задължително носенето на маска тип FFP2 или медицинско покритие за устата и носа във всички помещения на Центъра за работа (Jobcenter). Освен това Ви препоръчваме преди Вашето посещение да направите безплатен бърз антигенен тест в някой от многобройните центрове за бързи тестове.

Ще се опитаме своевременно да реализираме Вашите желания за час, но молим за разбиране, ако поради ограничения консултантски контингент това невинаги е възможно да стане веднага. Моля, явете се точно на часа, това улеснява гладкото протичане за нас и за Вас.


Вашите възможности за контакт - ето как да се свържете с нас!

Можете да се свържете с нас по телефона, по имейл, по факс и по пощата. При това вземете предвид следните важни указания:

Контакт по телефона

Ние запазваме нашите предложения за консултации по телефона и за писмени консултации с разширените време за контакт и капацитет.

Ще ни намерите в обичайното работно време, т. е. всеки понеделник до сряда между 8.30 и 16 ч. В четвъртъците можете да се свържете с нас по телефона до 17.30 ч, а всеки петък до 12.30 ч.

Моля, обаждайте се предимно на компетентното за Вас лице за контакт. Директния телефонен номер ще намерите или във Вашето известие или тук (Öffnet in einem neuen Tab). Освен това с всеки офис можете да се свържете чрез горещата телефонна линия на офиса (виж долу). Можете да се обадите също и на нашата централна гореща телефонна линия на Центъра за работа (Jobcenter) на номер 0202-747630.

Поща

Разбира се, можете да продължите да ни изпращате документите по пощата или да ги пускате лично в пощенската кутия на съответния офис. Затова Ви молим да не захващате документите с телбод, да ги облепвате със залепващи листчета или да ги слагате допълнително в прозрачни джобове за документи. Това ще ни улесни при ефективното сканиране на документите на хартия по пощата.

Молим за Вашето разбиране, че не приемаме пощата лично. За Вашата лична сигурност и за защитата на нашите служители ние избягваме всички ненужни лични контакти.

Важно указание: В момента наблюдаваме продължително движение на пощата (до 10 дни). 

Hier finden Sie die Kontaktdaten Ihrer Geschäftsstelle

Финансови помощи

Улеснен достъп до финансови помощи съгласно SGB II (Социален кодекс II)

За смекчаване на икономическите последици от пандемията от коронавирус бяха приети разпоредби за улеснен достъп до средства за основна издръжка за живот съгласно SGB II (пакет за социална защита). Те важат от март 2020 г. бяха удължени до 31.12.2021 г. 

Преглед на разпоредбите:

  • При нови заявления за социални помощи съгласно SGB II влоговете (спестяванията) са защитени, ако те не превишават максималните граници. Тези максимални граници бяха временно повишени.
  • Признаване на разходите за настаняване и отопление в действителен размер в първите шест месеца след подаването на заявление без последваща проверка на основанието.

Указания за новите заявления

Ако искате да подадете ново заявление за социални помощи съгласно SGB II, ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще Ви се обадим незабавно (на същия ден, най-късно на следващия работен ден) и ще обсъдим с Вас как да се процедира по-нататък. При нужда всички необходими документи за подаване на заявление ще Ви бъдат изпратени по пощата. Важно е да можем да се свържем с Вас на посочените от Вас възможности за контакт. Особено часовете за консултации по телефона са много важни за бързата обработка на заявленията и ние Ви молим задължително да ги спазвате.

Който предпочита да подаде заявление за обезщетение за безработица (Arbeitslosengeld II) от домашния компютър вкъщи, също може да го направи.

Указания за продължаване на одобрението на социалните помощи

Ако вече получавате социални помощи от Центъра за работа (Jobcenter) и в следващите месеци Вашето одобрение изтича, трябва да подадете заявление за продължаване на одобрението. Съответният формуляр на заявлението за продължаване на одобрението ще Ви бъде изпратен по пощата своевременно преди да изтече срокът на одобрението. Но можете да изтеглите и да разпечатате този формуляр също и на нашата интернет страница.

Указания за спешни случаи

Ако сте в непреодолима нужда, ни се обадете. Заедно с Вас ще намерим решение. 


Професионална интеграция

Консултации за Вашето професионално положение

Във времето, когато случаите на коронавирус се увеличаваха, нашите предложения за консултации във връзка с професионално образование, работа и професионална квалификация се провеждаха предимно по телефона, за да се намалят личните контакти и свързаните с тях рискове от заразяване.  

Спадащите в момента стойности на заболеваемостта ни дават възможност отново да разширим нашите предложения за лични консултации. Затова се радваме, че можем, както преди, да уговорим с Вас часове „на място“, за да обсъдим Вашата професионална ситуация. 

При това при всички лични посещения ние внимаваме за спазването на строги правила за хигиена и безопасност – във Ваш интерес и в интерес на нашите служители.

Но дали по телефона или лично - за нас при всеки разговор на преден план е винаги това да Ви предоставяме подходящи предложения за подкрепа и консултация. Защото ние искаме да Ви придружаваме целенасочено по Вашия път в света на труда и да Ви помогнем да намерите заетост, която да е точно подходяща за Вас и за Вашата житейска ситуация.

Лични посещения само с уговорен час и само с FFP2-маска или медицинска маска

За да може потокът от хора да се управлява точно, личните посещения са възможни само след предварително уговорен час. Освен това за Вашето лично посещение Ви е необходима FFP2-маска или медицинска маска.

Договори за трудова интеграция

Ако в момента нямате валиден договор за трудова интеграция, не се притеснявайте за това. Валидният договор за трудова интеграция не е условие за плащането на социални помощи за осигуряване на средства за основна издръжка за живот. Вашият специалист за интеграция ще се свърже с Вас, ако е необходим нов договор за трудова интеграция.

Мерки за трудова интеграция и възможности за работа

За да подкрепим по възможно най-добрия начин нашите клиенти в техните различни житейски ситуации, като Център за работа (Jobcenter) Вупертал ние винаги сме създавали многобройни предложения за мерки и възможности за работа в обществен интерес.

Още от самото начало пандемията от коронавирус оказа влияние върху тези предложения. Така по време на локдауна и във фазите на нарастваща заболеваемост тези възможности за работа бяха затворени, за да се избегне всеки ненужен личен контакт. Финансиращите организации на нашите мерки за трудова интеграция през това време запазиха своите предложения за подкрепа в алтернативна форма и относително бързо ги преустроиха в придружаване по телефона, по пощата и по електронен път. 

Спадащите в момента стойности на заболеваемостта и свързаното с това разхлабване на мерките позволяват на нашите финансиращи организации да се върнат към присъствена работа.

Това означава: Междувременно нашите разнообразни предложения за подпомагане отново са почти изцяло на разположение - макар и с леки промени. За целта всички финансиращи организации са разработили специални концепции за безопасност на труда и хигиена.

Защото важи следното: Здравето на нашите клиенти и кооперационни партньори е висш приоритет!

Erläuterungen und Hinweise

Bildnachweise

  • pixabay.com
  • jobcenter.wuppertal.de
  • Jobcenter Wuppertal
  • Jobcenter Wuppertal
  • pixabay.com
  • pixabay.com

Diese Seite verwendet technisch notwendige Cookies, um für Sie die vollständige Funktionalität der Webseite zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies und deren Unterbindung, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung DSGVO.

Datenschutzerklärung DSGVO
Seite teilen