Inhalt anspringen

Meldung 20.09.2021

Koronawirus-Aktualizacja: Najważniejsze informacje w pigułce

Stan 09.09.2021: Tu znajdują się aktualne informacje oraz przegląd najważniejszych tematów dotyczących podstawowego zabezpieczenia w Centrum pracy Wuppertal w czasie pandemii koronawirusa, zgodnie z księgą II kodeksu socjalnego (SGB II).

Ponownie możliwa coraz szersza oferta doradztwa personalnego

W Centrum pracy ułatwione ponownie są możliwe umawiane wcześniej wizyty w strefach wejściowych oddziałów. Wyraźnie rozszerzona zostaje również dotychczasowa oferta w zakresie doradztwa personalnego.

Cieszymy się, że stopniowo możemy zacząć oferować naszym Klientom więcej terminów doradztwa personalnego na miejscu. Dotyczy to zarówno spraw zawodowych oraz z zakresu świadczeń ustawowych.

Oczywiście, w dalszym ciągu utrzymujemy nasze usługi doradcze w formie telefonicznej i pisemnej.

Jakich zasad należy przestrzegać?

Jeżeli chcecie Państwo z nami porozmawiać, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu. Termin można umówić telefonicznie, mailowo, za pośrednictwempoczty lub osobiście. Na podstawie aktualnego prawa dotyczącego warunków ramowych pandemicznych dostęp nastempuje terminowo. Termin można także umówić na miejscu. Obowiązują znane zasady higieny i zachowania bezpiecznej odległości. Należy do nich również obowiązkowe noszenie medycznej maseczki zakrywającej usta i nos we wszystkich pomieszczeniach centrum pracy. Ponadto, przed Państwa wizytą zalecamy przeprowadzenie bezpłatnego szybkiego testu antygenowego w jednym z licznych ośrodków szybkiego testowania.

Staramy się realizować Państwa spotkania w możliwie szybkim czasie, jednak prosimy o wyrozumiałość, jeżeli z powodu ograniczonych możliwości nie zawsze będzie to możliwe. Prosimy o punktualne przybywanie na spotkanie, to ułatwi sprawny przebieg zarówno nam jak i Państwu.


Państwa możliwości kontaktu - jesteśmy osiągalni w ten sposób!

Można się z nami skontaktować telefonicznie, listownie, mailowo, za pośrednictwem faksu oraz poczty. Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące istotne informacje:

Kontakt telefoniczny

Nadal utrzymujemy nasze oferty doradztwa w formie telefonicznej i pisemnej z wydłużonymi godzinami dostępności i rozszerzonymi możliwościami obsługi.

Jesteśmy dostępni w standardowych godzinach urzędowania, tzn. od poniedziałku do środy w godzinach od 8.30 do 16. W czwartki jesteśmy dostępni telefonicznie do godziny 17.30, a w piątki do godziny 12.30.

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny z właściwą dla Państwa osobą kontaktową. Numer wewnętrzny można znaleźć na Państwa decyzji lub tu (Öffnet in einem neuen Tab). Dodatkowo z każdym oddziałem można nawiązać kontakt poprzez infolinię (patrz poniżej). Można także dzwonić na naszą infolinię Jobcenter pod numerem telefonu 0202-747630.

Poczta

Oczywiście, w dalszym ciągu można przesyłać do nas dokumenty pocztą lub wrzucać osobiście do skrzynki na listy w danym oddziale. Prosimy o nie zszywanie dokumentów, nie oklejanie ich karteczkami samoprzylepnymi lub nie umieszczanie dodatkowo w foliowych koszulkach na dokumenty. Ułatwi nam to efektywne skanowanie.

Ważna uwaga: aktualnie obserwujemy długie okresy dostarczania poczty (do 10 dni). 

Hier finden Sie die Kontaktdaten Ihrer Geschäftsstelle

Pomoc finansowa

Uproszczony dostęp do pomocy finansowej zgodnie z Kodeksem socjalnym, Księga II (SGB II).

W celu złagodzenia ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa przyjęto przepisy dotyczące łatwiejszego dostępu do podstawowego zabezpieczenia, zgodnie z Kodeksem socjalnym, Księga II (SGB II) (ochronny pakiet socjalny). Obowiązują one od marca 2020 do dn. 31.12.2021. 

Przegląd uregulowań:

  • W przypadku nowych wniosków o świadczenia zgodnie z Kodeksem socjalnym, Księga II (SGB II) majątek (oszczędności) jest chroniony, jeżeli nie przekracza maksymalnych progów. Tymczasowo zostały zwiększone maksymalne limity.
  • Uznanie kosztów zakwaterowania i ogrzewania w rzeczywistej wysokości w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po złożeniu wniosku bez dalszego badania adekwatności.

Wskazówki dotyczące składania nowych wniosków

Jeżeli chcą Państwo złożyć nowy wniosek o świadczenia na podstawie księgi II kodeksu socjalnego (SGB II), prosimy o kontakt telefoniczny, pisemny lub osobisty w ciągu zwykłych godzin urzędowania. Niezwłocznie otrzymają Państwo termin, w ciagu którymwręczymy  i omówimy z Państwem dalszy sposób postępowania. W razie potrzeby wszystkie niezbędne do wniosku dokumenty zostaną do Państwa przesłane pocztą. Bardzo ważne jest dla nas, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem za pośrednictwem podanych przez Państwa mediów. Szczególnie ważne dla szybkiego rozpatrzenia Państwa wniosku jest telefoniczne spotkanie w zakresie doradztwa, w związku z tym prosimy o absolutne przestrzeganie ich terminów.

Osoby, które wolą złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych II z domu wypełniając go na swoim komputerze, również mają taką możliwość.

Uwagi dotyczące dalszego przyznawania świadczeń

Jeżeli otrzymaliście już Państwo świadczenia z Centrum pracy a okres na jaki zostały one przyznane upływa za kilka miesięcy, konieczne jest złożenie wniosku o ich kontynuację. Właściwy formularz wniosku o kontynuację świadczenia zostanie Państwu przesłany pocztą w odpowiednim czasie, przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie. Niniejszy formularz można również pobrać z naszej strony internetowej i wydrukować lub odebrać w naszych oddziałach.

Wskazówki dotyczące szczególnych przypadków

Jeżeli znajdują się Państwo w trudnej sytuacji, prosimy o kontakt z nami. Wspólnie z pewnością znajdziemy rozwiązanie. 


Integracja zawodowa

Doradztwo w zakresie Państwa sytuacji zawodowej

Nasze oferty usług z zakresu doradztwa dotyczące wykształcenia, pracy, kwalifikacji zawodowych w okresie wzrastającej liczby zachorowań na koronawirusa były przeprowadzane głównie w formie telefonicznej, w celu ograniczenia osobistych kontaktów i związanego z nimi ryzyka zakażenia.  

Zacieśnianie naszych koncepcji ochrony pracowników i higienicznych umożliwiają nam ponowne rozszerzenie oferty naszych usług z zakresu doradztwa personalnego. Dlatego cieszymy się, że podobnie jak wcześniej, mamy możliwość umawiania terminów „na miejscu”, aby omówić Państwa problemy zawodowe. 

Podczas osobistych wizyt zwracamy uwagę na przestrzeganie rygorystycznych zasad higieny i bezpieczeństwa - zarówno w interesie Państwa jak i naszych Pracowników.

Podczas każdej rozmowy, telefonicznej czy też osobistej, priorytetem jest zawsze przedstawienie Państwu dopasowanej oferty wsparcia i doradztwa. Pragniemy w ukierunkowany sposób towarzyszyć Państwu w drodze do świata pracy i pomagać w znalezieniu zatrudnienia, które byłoby dokładnie dopasowane zarówno do Państwa jak i do Państwa drogi życiowej.

Wizyty jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu oraz w masce FFP2 lub w masce medycznej

Aby mieć możliwość dokładnego sterowania ruchem publicznym, osobiste wizyty są możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu. Ponadto, podczas osobistej wizyty, potrzebujecie Państwo maski FFP2 lub maski medycznej.

Umowy aktywizacyjne

Jeżeli nie posiadają Państwo w tej chwili aktualnej umowy aktywizacyjnej, prosimy się nie martwić. Do wypłaty podstawowych świadczeń z tytułu ubezpieczenia nie jest konieczne posiadanie ważnej umowy aktywizacyjnej. Jeżeli wymagana będzie nowa umowa aktywizacyjna, skontaktuje się z Państwem nasz specjalista.

Działania aktywizacyjne i targi pracy

Aby możliwie w jak najlepszy sposób wspierać naszych Klientów w najróżniejszych sytuacjach życiowych, jako Centrum pracy Wuppertal stworzyliśmy w interesie publicznym szereg ofert w zakresie działań, jak również możliwości pracy.

Pandemia koronawirusa od początku miała wpływ również na te oferty. W czasie lockdownów lub okresów wzrostu liczby zapadalności oferty pracy były zamknięte, aby unikać każdego zbędnego osobistego kontaktu. Z kolei podmioty realizujące działania aktywizacyjne utrzymały w tym okresie swoje usługi wsparcia w formach alternatywnych i stosunkowo szybko przestawiły się na wsparcie w formie telefonicznej, pocztowej i elektronicznej. 

Dostosowane kocepcje higieniczne umożliwiają teraz naszym podmiotom powrót do pracy na miejscu.

Oznacza to, że w międzyczasie szeroki zakres naszych usług wsparcia ponownie stał się prawie w pełni dostępny - choć z niewielkimi zmianami.

Obowiązuje zasada: Zdrowie naszych Klientów i Partnerów jest najwyższym priorytetem!

Erläuterungen und Hinweise

Bildnachweise

  • pixabay.com
  • jobcenter.wuppertal.de
  • Jobcenter Wuppertal
  • Jobcenter Wuppertal
  • pixabay.com
  • pixabay.com

Diese Seite verwendet technisch notwendige Cookies, um für Sie die vollständige Funktionalität der Webseite zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies und deren Unterbindung, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung DSGVO.

Datenschutzerklärung DSGVO
Seite teilen